پارس بیت ارز دیجتیتال ایرانیان برای تسهیل در پرداخت های همتا به همتا بین طرفین استفاده کنند از این ارز دیجیتال معتبر بین المللی.